Steun onze sponsors en koop lokaal!

Onze club kan al sinds haar ontstaan rekenen op heel wat sponsors. Zij zorgen er mee voor dat de infrastructuur verder uitgebouwd kan worden, dat onze werking kan blijven draaien en dat er geïnvesteerd kan worden in onze toekomst via onze bekende jeugdwerking. In tijden van corona vinden we het dan ook niet meer dan normaal om onze 200 leden op te roepen om iets extra terug te doen. 

De reclameborden in ons clublokaal en de banners op onze website van sponsors zijn onze leden maar al te goed bekend. Het zijn die handelaars en bedrijven die er mee voor zorgen dat onze club vandaag is wat ze is. En daar zijn we als club heel dankbaar voor. Onze leden vragen we dan ook waar mogelijk in de eerste plaats bij een sponsor langs te gaan. In deze tijden is lokaal winkelen nog meer in de aandacht dan anders en daar willen wij vanuit de club ook de nadruk op leggen bij onze 200 leden. Laten we extra aan onze sponsors denken. Zij steunen ons al sinds jaar en dag, wij denken nu ook extra aan hen. 

Af en toe gebruiken we in onze club wel eens de hashtag #allesvoordeclub, wat onder meer betekent dat onze leden bekendstaan voor hun engagement, dat bij ons niet het individu maar de club op de eerste plaats staat. We voegen er voortaan nog een tweede hashtag aan toe! 

#allesvoordeclub

#koopbijonzesponsors

Meer info over lokaal winkelen op de gemeentelijke website: https://www.berlaar.be/nieuws/winkelhier-koop-bewust-bij-ondernemers-van-hier

Forums: