Heropening clublokaal: nadere info volgt

Belangrijk bericht: de Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag beslist dat tafeltennissen in clubverband weer toegelaten is. Oef! Ook onze club bereidt zich voor, meer info volgt nog. 
 

Na enkele moeilijke maanden kan onze clubwerking binnenkort dus weer opgestart worden. Er zullen uiteraard nog een aantal voorzorgsmaatregelen nageleefd moeten worden in ons clublokaal. Over het te volgen protocol hopen we snel duidelijkheid te krijgen via de bevoegde instanties. Als club zullen we er alleszins voor zorgen dat er op een veilige manier kan gesport worden. We maken ons sterk dat onze Chalet Karel Sappenbergs in de loop van de week van 8 juni geopend zal kunnen worden, al zal dat wellicht nog niet op maandag 8 juni zelf zijn. We houden jullie op de hoogte, tot verdere communicatie blijft het lokaal gesloten. 
 
Tot slot willen we alle leden bedanken voor het begrip in deze voorbije, zeer vreemde weken. Ook voor onze club was dit een zware beproeving. Dankzij onze fantastische leden kunnen we gelukkig tegen een stootje. Tot binnenkort.
 
#allesvoordeclub#koopbijonzesponsors#samensterk
 
Het bestuur
Forums: