Update: al zeker geen tafeltennis meer tot 3 april

Het tafeltennis wordt zeker opgeschort tot 3 april, dat meldt de Vlaamse Tafeltennisliga in een update. <--break->

"Aangezien de Nationale Veiligheidsraad ten gevolge van het coronavirus beslist heeft dat alle manifestaties in het hele land, op welk niveau dan ook, van alle sportieve of culturele aard, recreatief of andere en om het even hun grootte en of ze openbaar dan wel privé zijn, verplicht moeten worden geannuleerd en die maatregelen van kracht blijven tot zeker 3 april (volgens minister De Crem zelfs "op straffe van boetes"), wordt op alle niveaus elke samenkomst onderbroken tot ten minste 3 april", deelt de VTTL mee. 

"Hier vallen niet alleen alle wedstrijden en tornooien, maar ook alle trainingen, zowel club- als privé onder. Ze mogen niet plaatsvinden. De ITTF heeft zelfs de beslissing genomen om de internationale manifestaties op te schorten tot eind april 2020. Het bestuur van de VTTL zal op 23 maart met de tot dan gekende beslissingen van de overheid een evaluatie maken en bijsturen", laat de tafeltennisbond weten. 

Het clublokaal van TTK Berlaar blijft tot nader order dus uiteraard ook gesloten voor alle leden. 

Forums: