Nationale competitie wordt stopgezet, later nieuws over andere reeksen

De tafeltennisbond KBTTB heeft beslist dat de Nationale Interclub 2019-2020 stop wordt gezet door de gevolgen van het coronavirus. De huidige tussenstand wordt meteen ook de eindstand.

De resultaten van de eerste 18 speelweken tellen mee voor de Nationale interclub, de eerste 12 speelweken tellen voor de Superdivisie heren. De beslissing omtrent de stijgers en dalers wordt verder bestudeerd. 

Het Bestuur van de Vlaamse Tafeltennisliga communiceert onmiddellijk na de vergadering van komende maandag 23 maart de beslissing betreffende de landelijke interclub, zodat ook de provincies dan een duidelijk zicht hebben op de genomen beslissingen op zowel landelijk als nationaal vlak. Er wordt gestreefd naar éénduidigheid over alle provincies heen.

Forums: