NIEUW: maandelijkse trainingen voor recreanten

Vanaf dit seizoen zal er elke laatste donderdag van de maand een training zijn voor recreanten. Dankzij het enthousiasme van de deelnemers aan Start To Ping Pong is er beslist om ook voor deze doelgroep begeleiding in te bouwen. Het bestuur vindt het belangrijk dat beginnende volwassenen extra steun krijgen om zich in te passen in de club.

DATA 2014/2015: donderdagen 28 augustus, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december (!), 29 januari, 26 februari, 26 maart, 30 april (telkens van 19-20u). In de periode mei-juni is er dan weer Start To Ping Pong.

De training is opzettelijk vroeg op de avond gepland, zodat er ook voldoende ruimte blijft voor andere spelers om te komen trainen. Als er tafels vrij zijn, kan er uiteraard ook voor 20u vrij gespeeld worden.

De training is toegankelijk voor alle volwassen spelers die geen klassement hebben (NA/NG) en die lid zijn van TTK Berlaar. De trainingen zijn inbegrepen in het lidgeld. Inschrijven is niet nodig. Niet-leden mogen één proeftraining meedoen. De aangesloten recreanten kunnen in de weken dat er geen training is uiteraard ook vrij komen spelen.

Forums: